Det var sådan lidt finere end almindeligt

 
Bodil Højlund

Marie Jensen – en foretagsom kvinde.
Til venstre for døren i det lille hus på Søndergade 3 blev der i 1910 sat et hvidt skilt op. Inskriptionen lød: ”M. Jensens Vask & Fransk Strygning. Dåbskjoler udlejes”. Marie Jensen havde netop erhvervet huset, der var bygget 6 år tidligere for at rumme Børkops første elektricitetsværk. Nu havde hun indrettet strygestue i den ene halvdel af huset og en lejlighed til sig selv og sin gamle far i den anden halvdel. Vask af tøjet foregik i et baghus i gården. 
Skiltet antyder, at det ikke var en almindelig vaskekone, der holdt til i huset. Når man reklamerede med ”Fransk vask og strygning”, så betød det, at der var en særlig håndværksmæssig ekspertise til stede til at tage sig af de finere dele af folks beklædning såsom stivede flipper og manchetter og kniplingsbesatte pyntekraver.


Vaskeriet i Søndergade. Vaskeriet lå hvor Brødhjørnet nu ligger. På skiltet står der: M. Jensen, Vask og fransk Strygning. Dåbskjoler udlejes. Marie Jensen ombyggede senere huset til Missionshotel. Fotoet er fra før 1916. Marie Jensen står længst til venstre.

Marie Jensen tilhørte Indre Mission og hun var ikke tilfreds med, at Børkops eneste samlingssted var kroen med alkoholudskænkning og deraf følgende uordentlig opførsel. Da hun var en resolut kvinde besluttede hun sig for at bygge et alternativ til kroen: et missionshotel. Navnet signalerede, at her blev der ikke udskænket spiritus i nogen form.
Vaskeriet blev forsynet med en overetage, hvorpå hun indrettede et større restaurationslokale og et mindre mødelokale foruden en lejlighed til sig selv. Hun stod selv for serveringen ved familiefester og begravelseskaffebordene, så vaskeriet i underetagen blev lejet ud.
Sognerådet holdt deres møder på hotellet. Ikke i mødelokalet, men i Marie Jensen egen spisestue! Missionshotellet fungerede fra 1922 til midt i 1950’erne, men først i 1965 blev hele ejendommen nedrevet og den nuværende bygning opført af Vejle Bank.

               
Missionshotellet, som Marie Jensen byggede ovenpå sit vaskeri

                           Interiør fra vaskeriet i Søndergade. Marie Jensen til højre