Gravhøjen på Gauerslund kirkegård

Bodil Højlund

Knud Madsens familiegravsted på Gauerslund kirkegård

Tæt op ad det østlige kirkegårdsdige findes der et gravsted, der mest af alt ligner en gravhøj. Den er dog ikke fra bronzealderen men fra 1875. Her er møller Knud Madsens familiegravsted. Knud Madsen ejede Børkop mølle fra 1843 til sin død i 1875. Historien bag højen er, at Knud Madsen ønskede at blive begravet i egen jord, altså ved Børkop Mølle. Det blev der da også søgt om, men der blev givet afslag. Resolut som han var lod Knud Madsen så vognlæs efter vognlæs af møllens jord køre op på kirkegården og fik formet den gravhøj, der ses endnu. Sådan fik han sin vilje: at blive begravet i egen jord.