Udgivelser

De viste bøger og hæfter er til salg på arkivet
De viste bøger og hæfter er til salg på arkivet

Sognebøgerne

Tidligere skoleinspektør og arkivleder nu afdøde Preben Mikkelsen har udarbejdet en grundig beskrivelse af de fire sogne i den tidligere Børkop kommune: Gauerslund, Gårslev, Skærup og Smidstrup. Hvert enkelt hus og hver gård får fortalt sin historie. Det er et imponerende værk på næsten 3000 sider.

Børkop kommune 1970-2006

Vigand Rasmussens historiske rejse gennem de 36 år Børkop kommune bestod. Bogen er rigt illustreret og kommer rundt i mange hjørner i den gamle kommune.  100 sider

Lokalhistoriske årsskrifter

3 lokalhistoriske årsskrifter udgivet 2010, 2011 og 2012. Herefter måtte vi opgive udgivelserne, da det gav underskud.

Hæfterne, der er på hver 32 sider, rummer følgende artikler: 2010: Minder fra Hvidbjerg, Børkop Station, Der kom et tog med flygtninge, Østergade – en forsvunden gade i Børkop. 2011: Børkop Realskole, “Kirken i Brejning ventes paabegyndt næste Aar”,  Agnes Gad: Dagbog 1864. 2012: “Koloniseringen” af Mads Madsens Vænge, William Hansen i Smidstrup, Skærup Forsamlingshus, Erindringer fra DKA’s første år. Desuden er der i hvert hæfte en artikel om Årets gang i Gauerslund, Gårslev, Skærup og Smidstrup sogne.

Prisliste

Gauerslundbøgerne ( 2 bd) : 200 kr., Gårslevbogen´: 100 kr., Smidstrupbøgerne (2 bd): 100 kr., Skærupbogen: 50 kr.
Børkop kommune 1970-2006: 50 kr.
Lokalhistoriske Årsskrifter pr stk: 15 kr. Alle 3: 40 kr.