om Brøndsted bys protokol

 

Hans Brandt

De første optegnelser er foretaget i 1870, men protokollen indeholder afskrifter af ældre dokumenter fra henholdsvis 1822 og 1835.

Det vigtigste indhold er aftaler og kontrakter om leje af jord til bebyggelse og udlejning af græsningsrettigheder til byens grønne arealer, herunder også markveje og grøftekanter.

Året 1900 indgår man en aftale med Pjedsted kommune omkring en stationsvej, som Brøndsteds bønder forpligter sig til at betale en del af ved at optage et lån, som hver enkelt lodsejer må være med til at finansiere. Det fremgår af det tilhørende regnskab, at ikke alle var lige betalingsvillige. Man måtte derfor lade hatten gå rundt og få småfolk til at betale det manglende.

Møder indkaldes ved, at oldermanden lader stævnekæppen gå rundt efter nærmere fastsatte regler. Undlader nogen at bringe kæppen videre, vanker der bøder.

 

Protokollen indeholder desuden regnskaber for byens kasse for alle årene fra 1870 til 1919, hvor kassen ophæves.

Et særligt afsnit i regnskabsafdelingen omhandler renter og afdrag for de bidragydere, der ikke så sig i stand til at betale deres part kontant, men måtte indgå en afdragsordning over årene 1902 – 1906.