den danske udvandring

Sven Wiggers-Jeppesen

 I løbet af 50 år fra 1864 til 1914 blev Danmark tappet for en befolkning på op mod 300.000 mennesker. De spredtes over 5 verdensdele; men i betragtning af de mange unge oversøiske lande, der kappedes om at tiltrække europæiske indvandrere, er det forbavsende, at udvandrerne ikke spredtes mere jævnt over hele Jorden - De forenede Stater var det store trækplaster.Trods ihærdige anstrengelser fra indvandringsmyndighederne i Australien, New Zeeland, Argentina og Brasilien rejste det store flertal til USA. Af hver 10 udvandrere var der kun 1 som valgte andre lande end USA eller Canada.

Et særpræg ved den danske, i modsætning til den øvrige nordiske udvandring til Amerika er, at den fordeler sig relativt jævnt over hele landet. Den største koncentration af danskere var i Iowa(14%), Wisconsin(13%), Minnesota(13%), og Illinois(11%) af befolkningen. Til sammenligning var der i Minnesota ca. 20% svenskere og 29% nordmænd. Af 18 europæiske nationaliteter var det danskerne, der spredte sig over flest stater.

                          

Hvor mange kom så fra den gamle Børkop Kommunes sogne? Det har jeg ikke fundet tal på, men der forligger tal for Vejle Amt. Her er det angivet at i perioden fra 1868-1909 er 14.765 personer udvandret til USA. Der boede i 1890 111.904 personer i Vejle amt, så ca. 13% af befolkningen er udvandret. I 1890 boede der ifølge folketællingen: Gauerslund sogn:1944 - Gaarslev: 984 - Skærup: 579 - Smidstrup: 1685. Samlet 5192. I Vejlebogen 2003 angiver Henning Bender at procenttallet
for bl.a Elbo Herred lå ca. 2-8% under gennemsnittet. Bruges 8% (13-5) fås ca. 415 personer fra området der var Børkop kommune.

Søgning i Statens Arkiver DDD Udvandrerdatabasen giver:
202 fra Gauerslund, 3 fra Gaarslev, 3 fra Skærup, 76 fra Smidstrup. Det ser ikke realistisk ud med den store forskel mellem sognene, så noget er ikke registreret rigtigt.
En anden liste vedrører Brødrene Mouritzen i Vejle, som havde autorisation som udvandreragenter for Hamborg-Amerika-linjen. (se billedet herover). Denne liste indeholder navne på 4087 som har købt billet gennem dette bureau, og de er ikke med i udvandrerdatabasen som den foreligger nu. Desværre er Vejle-listen ikke så udførlig med hjemstavn og bestemmelsessted.
Endnu et antal er ikke med i listerne, og det er de der har købt billet i udlandet, eller slet ikke har købt billet (f.eks. sømænd). Det er altså muligt at finde navn og destination på et stort antal af de udvandrede.

Vi har samlet oplysninger om nogle få af disse mange som tog afsted på den lange rejse vestpå.
Arkivet har modtaget noget materiale som vedrørte personkredsen omkring den her i amtet velkendte "Torntrine". Oplysninger herfra samt søgning på internettet kan læses her:
- TornTrines familie og de store udvandringsår
- Fra Sellerup til San Francisko Bay

Har du selv en historie du gerne vil dele, eller søger oplysninger, så kig ind til os, send en mail.
Du kan også søge/læse på følgende adresser:
http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne/
http://www.ddd.dda.dk/vejlelister/soeg_udvandrede.asp
http://www.libertyellisfoundation.org/
http://www.castlegarden.org/
https://www.ancestry.com/ (betalingsside)
http://henningbender.dk/ (Side med mange informationer)
http://henningbender.dk/uf/80000_89999/85186/4957b29e11c812f8411c0b076a8c61a1.pdf (Kilderne på nettet)

Kilder:
Udvandringen fra Vejle 1868-1908,Vejlebogen 2003, p.32-44, Vejle 2003, ISBN 87-90086-32-5
Danske veje Vestpå af Kristian Hvidt 1976, ISBN 87-567-2607-4
Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark af Henning Bender(www.henningbender.dk)