TornTrines familie og de store udvandringsår

Hekla II fra Thingvallalinien som Trines søster Johanne rejste med til New York i 1887

Sven Wiggers-Jeppesen

I arkivets udklip fra aviser findes en artikel fra Fredericia Social-Demokrat d. 29. januar 1938, som Dagmar Wiggers har skrevet i anledning af kusinen TornTrines død. Dagmar Wiggers havde da i mange år boet i USA, var korrespondent for bl.a. Politiken, og skrev i tidsskrifterne "Den Danske Pioneer", "Bien", og "Det Danske Ugeblad". Hun nævner i stykket at hun tidligere havde skrevet om TornTrine i "Den Danske Pioneer", og det viser sig ved lidt søgning at være udgivet d. 5. januar 1928. Bladet har "Museum of Danish America" på sin hjemmeside, og her fortæller Dagmar en del om familien, og nævner at flere af Trines søskende er rejst til USA. 

Det er en spændende artikel med mange oplysninger. Vi får bl.a. beretningen om at Trines far får besøg på hospitalet af Kronprins Frederik (Fr.VIII), da han er blevet opereret for en alvorlig spiserørslidelse. Udskrift af artiklen findes i pdf-form her: LINK (åbner i nyt vindue)

Som det står i Lene Ladegaards bog om Torntrine, kom begge forældre fra området ved Svendborg.
Moren var Johanne Dorthea Sørensdatter fra Vester Skjerninge (Ved Svendborg), og faren Knud Knudsen fra Brudager (også ved Svendborg). Han var udnævnt til Dannebrogsmand på grund af sin indsats i krigen 1848-50. Faren fik jobbet som ledvogter på den Jydske Længdebane, Fredericia-Århus, som blev indviet 1868, så det må være grunden til at de flyttede til Sellerup.

De fik 5 børn, hvoraf Trine er den ældste, alle født forskellige sogne på Fyn.
Anne Cathrine blev født d. 15. april 1855, Brudager
Knud Frederik Carl blev født 1857, Sjørup
Sørine Elisabeth blev født 1861, Orte
Søren Julius blev født 4. april 1862, Brylle (ved Tommerup**)
Johanne Dorthea blev født d. 4. juli 1866, Vester Aaby

Trines historie er jo velkendt, men hvordan gik det hendes søskende? Det fortæller kusinen Dagmar som sagt noget om. Hun skriver: "Efterhånden som børnene voksede til, rejste de fleste til Amerika, og jeg har hørt det blev dygtige og ansete mænd og kvinder herovre."
I artiklen fra "Den Danske Pioneer" 1928  fortæller hun at det var i eller omkring Chicago, Trines søskene slog sig ned. Søgning via "Det Danske Udvandrerarkiv", folketællinger i Danmark og USA
har givet følgende:

Søsteren Johanne Dorthea findes i politiets lister over udvandrede i 1887. Hun rejser med "Hekla" og ankommer til New York d. 28. november, ifølge New York passenger lists 1820-1957 (Ancestry.com). Efter ankomsten har det ikke været muligt at finde hende i folketællinger eller andre kilder. Det skyldes muligvis at flere folketællinger fra årene hvor hun kom til USA gik til ved en brand i 1921. Af 1890 tællingen brændte over 99%. Hvis hun er blevet gift har hun jo fået andet efternavn og så bliver det rigtig svært.

Fra politiets lister over udvandrede:
Navn: Knudsen, Johanne Dorthea   Stilling: Tyende (kv.by)
Alder: 21
Bestemmelsessted: Chicago, Ill.
Kontrakt nr.: 380300 Forevisningsdato: 09-11-1887
Fødested: ? Fødesogn: ?
Sidste oph.sogn: Fredericia Sidste oph. amt: Vejle
Sidste oph.sted: Fredericia Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: Chicago Bestemmelses stat: Illinois
Skibsnavn: Hekla   
IDkode: D8789K0303

Her er et udsnit af passagerlisten fra Hekla

Johanne D. Knudsen-21-f.(female)-servant-Danish-US of A. Tallene i 3. sidste kolonne er skibsofficerens mellemregninger som tilfældigt står ud for Johanne. Nullet yderst til højre viser at hun ingen bagage har! Har hun været på vej til en bror eller søster?

Broderen Søren Julius finder vi i Norge, hvor han 1885 d. 8. marts, bliver gift med Karen Kirstine Mikkelsen i Langesund, Telemarken.( se fig.)(fra Ancestry.com)
                                            

I kirkebogens opgørelser over personer der har forladt sognet ses det at han d. 5. marts 1887 er rejst til Amerika. Han står opført som "gift mand", så vi må gå ud fra at Karen Kirstine bliver i Langesund. Han oplyses i kirkebogen at være matros. Det er en fejl i kirkebogen fra Langesund at hans fødseldag er angivet til 4. nov. I opgivelserne over fraflyttede længere nede angives han til at være fra Tommerup og senere konfirmeret i Gauerslund, så det er den "rigtige" Søren Julius. Der har været lidt sprogproblemer.

Fra digitalarkivet, kirkebog Langesund, Telemarken 1887, utflyttede.

Mange år senere opnår han statsborgerskab USA, nærmere i Illinois Northern District 1903. (Chicago)
Som man ofte gjorde er navnet tilpasset til engelsk udtale. Søren er for besværligt med ø!
Bemærk ankomsten til Baltimore ca. en måned efter afrejsen fra Langesund.


Stadig intet spor af Karen Kirstine eller datteren. Derimod hedder det ene vidne Charles Knudsen!
Det er muligvis storebror Knud Frederik Carl, som har ændret sit fornavn til Charles.
Skal vi lave en god historie, så er det jo ikke utænkeligt at brødrene har sendt Johanne penge til en billet. Hun ankommer ca. 7 måneder efter Søren Julius, og hun rejser med almindelig billet og direkte rute. Derfor er hun er registreret i politiets lister over udvandrede. Hun rejser iøvrigt uden bagage, så mon ikke hun har været ventet.

Hjemme i Gauerslund sogn, nærmere i "Andkjær By" ,finder vi søsteren Sørine Elisabeth som er blevet gift med Jakob Jepsen Johansen og har fået to børn ved folketællingen i 1890. I folketællingen 1906 findes den yngste datter (Sørine Rasmine Johansen) som tyende på en gård i Svinholt.
Danishfamilysearch.dk giver den næste oplysning, og vi skal helt frem til 1927 hvor kirkebogen viser at Jakob Jepsen Johansen er død 74 år gammel. Han boede i Andkær Skovby, og det oplyses at han er enkemand efter Sørine Elisabeth Knudsen. Det ser ud til at parret har boet i Andkær området hele livet. Det var altså ikke kun Trine som blev på hjemstavnen.

                                                           ----------------- O ---------------
Forbindelsen til udvandringen stopper dog ikke her. Trine forpagtede i 1891 et hus i Sellerup som var ejet af et par som rejste til Californien i 1881. De to var Peder Christiansen og  Karen Andersen. Læs mere om dem her. På kontrakten ses at Trines far Knud Knudsen, (også kaldet dobbelt Knud), har skrevet under som vidne.
Der er tale om matr. nr. 10h og 10c Sellerup By, Gauerslund Sogn. (Se Gauerslund bøgerne udgivet af Børkop Lokalhistoriske Arkiv)
 
Skanning af "Contracten": Del1   Del2

Der er en del korrespondance mellem Peder Christiansen i Californien og broderen Henrik Andersen, og senere nevøen, som stod for at bortforpagte huset.
Blandt brevene er en fuldmagt til Henrik Andersen udfærdiget 5. oktober 1891 hos notarius publicus i San Francisco, og med påtegning d. 12. oktober 1891 fra Det Kongelige danske Konsulat i San Francisco. (15 år før jordskælvet og branden!)

Skanning af: Notarius Publicus' dokument og påtegning med segl fra Det Kgl. danske Konsulat

Børkop lokalhistoriske arkiv har fra Karen Kolstrup modtaget en beretning som er skrevet ud fra hendes far Henrik Andersen Kolstrup , og farfar Anders Peter Andersen Kolstrups erindringer omkring denne bortforpagtning og deres oplevelser med Torntrine. Det er i PDF-format LINK.

*) 100% sikkerhed for at det er den rigtige Johanne Dorthea er der ikke p.t., men alder og destination passer. Ikke underligt hvis hun ikke ved hvilket sogn hun er født da de flyttede meget! ( I folketælling 1880 findes i Fredericia Købstad en Johanne Knudsen født i Hornsyld, men hun står i kirkebogen til at hedde Johanne Marie Knudsen, og er født 1862 og Johanne Dorthea er født 1866.)

**) Søren Julius er opført i Brylle kirkebog 4. april 1862 og der er ingen Søren Julius i Tommerup Kirkebog 1862. Sandsynligheden taler for at han nævner Tommerup da den er den største by i området og Tommerup Kirke er ca. 2 km fra Brylle Kirke. Datoen er i Ancestry.com anført til 4. nov. men det er en fejl fra den Norske kirkebog. . Han er opgivet til at være konfirmeret i Gauerslund, så det er den rigtige Søren Julius. Der har været lidt forståelsesproblemer