Munkebjergs serpentinervej

Vigand Rasmussen

Hvad skal vi med den?
Den 18. september 1968 fik Gauerslund Kommune en gave, som man imidlertid ikke modtog med overvældende begejstring. Det var Vejle Kommune, der var den glade giver af en fornem serpentinervej fra Ibæk Strandvej op til den nye udgave af Hotel Munkebjerg. Som sognerådsformand Bjerre Hansen sagde ved vejoverdragelsen, så var det næppe den vej i kommunen, som man havde mest behov for, og så skulle man fremover tillige vedligeholde vejen. Det hjalp dog lidt, at trafiklyset ved jernbaneviadukten ikke havde været så dyrt, da det var et, der havde været til overs i Vejle.
Den nye bjergvej begyndte at tage form i forbindelse med planerne om et nyt hotelkompleks i stedet for det gamle, slidte hotel. Planerne fremkom i begyndelsen af 1960’erne, og i februar 1963 kunne stadsingeniør Bollerup fra Vejle fortælle, at der var tre forslag til vejføringen op over den 80 meter høje skråning. Valget faldt på en linie fra Strandpavillonen, under jernbanen via en moderniseret udgave af viadukten fra 1920’erne og derefter i skarpe hårnålesving op mod højderne med stigninger på op til 140 promille. Den 3,2 km lange vej fik en bredde på 5 meter, og hele herligheden endte med at koste 1,5 millioner kroner. 
Fredningsmyndighederne så positivt på projektet (hvilket næppe havde været tilfældet i dag), idet man ikke fandt, at vejen berørte hjertet af Munkebjerg skovene. Desuden ville vejen ikke skæmme helhedsindtrykket, tværtimod ville det blive en meget smuk vejforbindelse. Når man tænker tilbage på samme myndigheders modvilje mod svævebaneprojektet sammesteds, er denne vejvelvilje lidt forbavsende.
I 1964 gik arbejdet i gang. Gravemaskinen fjernede det øverste dyndagtige jordlag ved Ibæk Strand. Senere blev der fyldt op med overskudsjord fra byggemodningen af Pedersholms jorder.
Skovlfuld for skovlfuld arbejdede man sig op i højderne, og serpentinervejen tog form.
Den 1. juli 1967 blev vejen åbnet for trafik, og bilerne strømmede til i et langt større antal end forventet, og allerede i efteråret 1967 indløb de første klager over den manglende midterstribe. Afdelingsingeniør Jørgen Blok fra Vejle Kommune afviste kritikken ved at sige, at det jo ikke var en motorvej, man havde anlagt. Desuden manglede der stadig et lag asfalt.
Dette sidste lag må have været på plads, da den officielle overdragelse fandt sted den 18. september året efter, og Gauerslund Kommune blev en vej rigere.