børkop vognfabrik

maskinfabrikken FREM

Fra Sognebøgerne - se udgivelser

MØLLEGADE lc, matr. 2aa.
Børkop Vognfabrik, senere FREM.
Oprindeligt havde huset nr. l på Møllegade, men da der i l970erne blev frastykket et par grunde fra "Enghave”, fik disse nr. la og lb,altsa blev det her lc.
Hans Sørensen, født 25.6.1826 i Gårslev, giftmed Karen Jeppesen, født 23.8.1823 i Almind, kom fra Gårslev i 1893 og begyndte her i en gammel landbrugsejendom uden jord, en vognfabrik. Deres søn, Jeppe Hansen, født 2.3.1854, gift 1889 med Anna Bjerre, født 13.6.1859 i Bjerregarden i Brejning, arbejdede også i fabrikken, som han siden overtog.

Den gik godt i nogle år, men efter århundredskiftet begyndte det at knibe. Der var ikke så mange, der købte de forskellige typer hestevogne længere, og Jeppe Hansen gik fallit i 1902.
Sammen med familien rejste han i I902. 49 år gammel, til USA. Her startede han på en frisk,
og det gik betydeligt bedre, for han endte med at have en formue på nær ved en million.
Hans søn, Peter Hansen, fortsatte faderens værk, og ved hans død i 1968 var der et bo på
800.000$, hvoraf mange af hans danske familiemedlemmer, men også mange kirkelige og
humanitære organisationer fik en del.

Efter at Jeppe Hansen havde forladt virksomheden, overtoges resterne af Laurids Andersen, broder til savskærer Andersen i Amaliegade, og han lavede landbrugsmaskiner, som f.eks. roeraspere, ajlehaner, radrensere, høstmaskiner m.v. Senere kom Peder Byskov,(født 30.8.1885, gift med Petra, født 20.7.1887) ind i billedet, og fra 1911 er det ham, der står som ejer af maskinfabrikken. Under krigen fabrikeredes tørveæltere, ligesom man også begyndte med reparationer af petroleumsmotorer. Som eksempel på det sidste nævnes ølbrygger Michelsens éncylindrede bilmotor.

Fabrikken brændte 1905 (nogen siger 1903-4), men blev genopført på nabogrunden (Ågade 2. som dengang hørte med i tilliggendet) året efter, og engang mellem 1916 og 1920 bliver jorden og bygningerne delt, så Byskov beholdt fabrikken pa Ågade, og huset på Møllegade blev solgt til maler Vilhelm Gabriel Larsen. Byskov solgte i 1927 fabrikken til installatør Martin Nielsen, der havde forretning, hvor senere Sparekassen ligger. Nu blev det til et installationsfirma med en lille butik, og der startedes mange nye projekter, som f.eks. centralvarmeanlæg, elektromotorreparation og -fremstilling m.m. Nielsen var en dygtig og ihærdig mand, der havde l4 -16 mand i arbejde, da han døde i 1940.

Et halvt år senere solgte hans enke, Magda Nielsen, forretningen til installatør Arbjerg, der 1949 solgte til blikkenslagermester Henry Jensen.