tiufkær skole


Tiufkær skole Første skole bygget i 1830.
 I 1862 flyttede skolen fra Tiufkærvej 134 til Rødmosevej 110 Nedlagt som skole 1959
.

Metha Lange

 
En form for skolegang har der været allerede i begyndelsen af 1700-tallene, men det har været mere eller mindre tilfældigt, hvem der har gået i skole, og hvordan det hele har været organiseret, hvem der har undervist osv. Sandsynligheden taler for, at der har været holdt skole rundt om i hjemmene, hvor så måske 4-5 bønder eller flere har delt udgifterne og har hyret en som ikke behøvede at have nogen videre uddannelse. 
I kirkebogen har vi fundet en enkelt af disse lærere: Jens Lauridzøn skolemester i Tiufkjær begravet 10. december 1713. 
I 1830 blev der oprettet skoledistrikt i Tiufkjær. Der byggedes skole på Jensgårds mark helt nede ved bygaden (Tiufkjærvej 134)
Skødet på jorden er udstedt 10. oktober 1833 af Hans Pedersen til Smidstrup kommune.
I forvejen havde skoledistriktet pr. 18. januar 1832 købt matr. 49 (½ td. hartkorn) på højre side af Rødmosevej. Denne jord stilledes til rådighed for læreren som en del af hans løn. I 1862 flyttede man skolen herud. - Efter at det ikke længere brugtes, at læreren skulle have jord til sin rådighed, blev størsteparten af matr. 49 (før 1956) solgt til Søren Kristian Gjellert på Svanemosegård, Rød~ 
mosevej 107. 
Den første lærer var Niels Pedersen. Han var født i Gårslev 1801 og havde giftet sig med Karen Smith, født 1802, samtidig med at han tiltrådte stillingen herude. Han er blevet omtalt som en hård, men meget dygtig lærer. Hans moder, Johanne Sørensdatter Buhl, der var enke, boede hos dem, til hun døde 19. december 1842. Pedersen og hans kone fik 8 børn. De flyttede herfra i 1845. 
 
Næste lærer var Rasmus Peter Andersen, født 1814 i Gamborg på Fyn. Han giftede sig 4. oktober 1845 med Kirsten Marie Andersen, født 1826. Andersen købte selv et par jordlodder, matr. 9c og 18c af Mads Hansen på gård nr. 10 den 13. december 1858, velsagtens fordi der var tale om flytning af skolen, og han kunne risikere at få mindre areal at dyrke. Rasmus Andersen døde 21. juli 1878. 
så fulgte Frederik Jørgensen Hammelev (eller Hamlev), født 16. januar 1841, gift 1870 med Katrine Bjerrum, født 1840. De kom fra Folding. 
Frederik Hammelev var sønderjyde og blev senere Ridder af Dannebrog.
Det var i hans embedstid, man flyttede Tiufkjær skole ud på Rødmosevejen. - Jorden matr. 6d blev igen solgt til Jensgård i 1863 for 100 rdl. 
(Hvis lærer Rasmus Andersen blev i embedet til sin død, må han være flyttet med til Rødmosevej?)
Hammelev var lærer i Tiufkjær til 1908. 
Marius Marinus Nørup var den næste lærer. Han tiltrådte i 1908. Nørup var oprindelig møllersvend, men havde fået den højre hånd knust af en møllevinge, så han ikke kunne lave legemligt arbejde. Derfor begyndte han at læse til lærer. Nørups kone havde nogle timers undervisning i håndarbejde og muligvis lidt undervisning af de mindste elever. Deres 4 børn gik temmelig hjemmevant i skolen, også når moderen underviste. Sønnen Arne faldt engang ned under bordet, medens fru Nørup underviste, da han kom frem igen, sagde han: "Hov, hvor blev brormand af?" Det ville han vist næppe have sagt, hvis faderen havde været til stede.
Nørup var (siges der) temmelig streng over for sine egne børn, men generelt en afholdt lærer. Han blev syg i 1937, så han måtte have vikar. Det blev Morten Brunse, der kom i november. Nørup fik sin afsked 31. oktober 1938. Morten Brunse var først vikar for Nørup i et år, men fra november 1938 blev han fast ansat. I julen giftede han sig med Brite, der stammer fra Djursland. - De havde, som de foregående lærere, bolig i skolen, og da den nye skole i Smidstrup var færdig i 1959, blev Tiufkjær skole nedlagt. Brunse blev overflyttet Smidstrup, og kort efter købte han Tiufkjær skole med bygning og have for ca. 40.000 kr. I februar 1985 købte Brunse inspektørboligen i Smidstrup og flyttede derover. 
Den gamle Tiufkjær skole blev solgt til privat beboelse.
 
Tiufkær forskole.
Desværre mangles billede.
Tiufkær forskole blev oprettet i 1934. Det første år var undervisningen i privat hjem.
Fra 1935 foregik undervisningen i Rødmosevej 112, bygget til formålet,
Frk. Helga Jessen blev ansat som lærerinde både her og i Klattrup.
Senere blev Karen Margrethe Mortensen lærerinde. Hun fulgte med til Smidstrup i 1959.
Nedlagt som skole i 1959.
 
(Uddrag af Smidstrup bogen samlet af Preben Mikkelsen.1997)