smidstrup gamle skoleMetha Lange

Da rytterskolen blev afløst i 1857 flyttede lærer Thorberg med herud. Skolen havde en bolig til læreren og desuden en skolestue, hvor børnene gik 18 timer uge, men i to hold efter hinanden. Desuden var der en smule udendørs gymnastikredskaber på legepladsen.
Thorberg blev pensioneret som 70-årig i 1863. Efterfølgere var Peter Behrendt, født 1820 i Gottorp sogn. Han var gift med Marie Jensen Skou, født 1822 i Taulov. Hun døde 24. juni 1872, 17. oktober 1873 giftede Behrendt sig med Johanne Marie Johannesen, født 1833 i St. Velling.
Omtrent et år senere, 14. oktober 1874, fik de datteren Johanne. Behrendt blev omtalt som en meget dygtig lærer, men var meget streng, og ved den mindste forseelse afstraffede han børnene. Han yndede remser og udenadslære, af historie, bibelhistorie, salmevers og alt andet. 
I 1888 efterfulgtes han som lærer og kirkesanger af Andreas Peder Andreasen. Han var født 1858 i Tamdrup og korn til Smidstrup fra Højen. Året efter døde hans kone, og hans svigermor, der var enke, kom for at hjælpe med at "passe hus og barn”. I 1898 giftede han sig med Ane Kathrine Kristiansen, født 27. januar 1866 i Højby. Andreasen var kasserer i sygekassen og i plejehjemsforeningen. I 1921 fik lærer Jens Corydon - Pedersen stillingen som førstelærer ved Smidstrup skole. Han var født 8. jul, 1895 i Sdr.Vilstrup. Da der i 1959 var bygget ny skole, flyttede Corydon med som lærer, og han blev skolens første viceinspektør og konstitueret som leder, indtil der kom en skoleinspektør i 1960. 
Den gamle skole blev købt af Corydon, der havde den som bolig til sin død i 1973. 
Fru Corydon døde i foråret 1981, og arvingerne solgte derefter alt indbo på en auktion, og huset afhændedes til privat beboelse i august 1981. 
Huset kaldes nu "Solgården".


(Uddrag af Smidstrup bogen samlet af Preben Mikkelsen.1997)