Rytterskolen i smidstrupRYTTERSKOLEN i Smidstrup. Bygget ca. 1721 og nedlagt som skole i 1857. Nuværende adr. Madekærvej 5.

Metha Lange

Før rytterskolerne blev bygget omkr. 1721 var undervisning af børn noget, som man kunne tage op, hvis man havde tid og lyst. Der var ikke nogen egentlig skole, og lærernes uddannelse var absolut mangelfuld. 
I mange tilfælde kunne en kvik tjenestekarl eller en invalid, der dårligt kunne klare fysisk arbejde, blive hyret til formedelst kost, logi og nogle få rigsdaler i løn at forsøge at læse med byens børn. Somme tider havde nogle gårdmænd - alene eller sammen med andre - indrettet små skoler i hjemmene.
 
En skoleholder, Peder Larsen Lemvig, er død før 1738, men om han har været en af ovennævnte løse lærere, ved vi ikke. 
Da rytterskolen i Smidstrup var færdig, blev Jacob Hansen Rafn ansat som lærer. Han var født 1688, vistnok i Flensborg. Jacob Skolemester havde holdt skole i Håstrup, før han ca. 1721 kom til Smidstrup. 
Han var gift 29. oktober 1718 med Maren Germansdatter fra Tiufkjær og efter hendes død i 1741 blev han gift med Johanne Hansdatter fra St. Velling. Han døde 1761. 
Hans søn, Hans Jacobsen Koed, var derefter lærer indtil maj 1764. Da blev Stephan Christensen Smidt, født 1741 i Løjt, ansat som kongelig skoleholder, og 6. juli 1764 giftede han sig med Maren Jacobsdatter født 1743, datter af Jacob Rafn. De fik en datter i 1775, Anna Maria Stephansdatter Smidt. Stephan Smidt døde 1801, og efterfølgeren Niels Jensen Smidt, født 1772 i Gejsing, kom til - og giftede sig 1802 med Anna Maria. Men det blev en kort fornøjelse, for han døde allerede i 1803. 
Efterfølgeren blev Peder Jensen Barsøe, født 3. marts 1777 i Dalby ved Kolding. Han giftede sig i 1804 med forgængerens enke. Da gård nr. 6 blev udstykket på mange mindre gårde og parceller ca. 1810- 1820, købte Barsøe 2 parceller med knap 1 tønde hartkorn i alt. Det var det, der senere fik matr. nr. 19 og som kom til at indgå i jorden til Smidstrup kro. Barsøe har nok ikke haft bygget noget på jorden, han havde jo bolig på skolen. Han døde 14. marts 1847. 
En del af rytterskolens bygninger var blevet ødelagt ved en brand i 1845.
Efterfølgeren i embedet som skolelærer og kirkesanger blev Magnus Johnsen Thorbjerg, født 1793 på Island. Han var gift med Emilie Jensen fra København. De havde været i Velling ved Ringkøbing, før de kom hertil i 1847.- I 1857 blev der bygget ny skole på Vellingvej 29, og Thorbjerg flyttede med derud.
(Uddrag af Smidstrup bogen samlet af Preben Mikkelsen.1997)