Klattrup skole

Metha Lange
Klattrup-børnene gik oprindeligt i skole i Smidstrup eller i Tiufkjær, men i 1868 var der taget beslutning om at bygge en skole i Klattrup. Der blev ryddet jord og bygget en skole, der kunne tages i brug i december. Som alle andre steder, var der en skolestue samt en bolig for læreren, der som en del af sin løn havde et stykke jord til rådighed. Denne såkaldte "skolemark" på 6 td. land lå lige over for skolen på den anden side Bygaden. 
I 1876 noteres skolen som et 12 fag hus + lade og stald, vurderet til 6240 kr. i brandforsikring.
Den ovenfor nævnte skolelod var i brug til 1952.

Da lærer Jespersen blev pensioneret, blev jorden solgt, idet den blev delt mellem tre. 
Skolens første lærer var Jens Jensen Kring, født i Vork ca. 1844. Han var søn af lærer Kring i Gauerslund. Jens Jensen Kring flyttede 1872 til Lejrskov, hvor han var lærer, til han gik på pension omk. 1913, hvorefter han flyttede til Esbjerg. Her døde han 1916. 
Den næste lærer kom 1872. Det var Niels Pedersen, født i Vinding 1842, søn af præstegårdsforpagteren. Han kom hertil fra Snøde på Langeland. Ca. 1870 havde han giftet sig med Jensine Brems, født 1849 i Herslev. 
Søren Thomsen kom hertil fra Gammelby skole i Nørup sogn. Han var født 29. januar i 1847 i Vinding. Han var gift med Mette Katrine Pedersen, født 1853 i Jelling. Få år senere får han helbredsmæssige problemer, og i 1889 søges og fås myndighedernes tilladelse til, at gymnastikundervisningen suspenderes for resten af lærer Thomsens embedstid, dog sådan at hvis en hjælpelærer skal antages, så skal gymnastikken genoptages.
Søren Thomsen fik sin afsked 31. december 1910 og flyttede til Balle, senere til Bredsten, hvor han døde i 1925.
Peder Jørgensen Lund var født 12. oktober 1871 i Refsvindinge, og gift ca. 1889 med Maren Dorthea, født 14. marts på Sydfyn. Han kom hertil fra Bindslev ved Sindal pr. 1. januar 1911.
Godt 3 år senere fik han stilling som førstelærer ved Stillebæk skole på Fyn.
Rasmus Jespersen blev derefter lærer i Klattrup ( 1914). Han var født i Odense 27.oktober 1886 og var blevet lærer i 1907. Han kom hertil fra Vamdrup. Han var gift med Ella Jespersen, født 8. november 1879.
Rasmus Jespersen var skolens lærer i 38 år og blev pensioneret 1. april 1952. Da købte parret hus i Fredericia, hvor Ella døde 8. februar 1957, og Rasmus Jespersen den 23. august 1960. De er begravet på Smidstrup kirkegård. 
Der var et par løse vikarer ved skolen efter Jespersens afgang før man fik søgt en førstelærer. 
 
Den sidste lærer i Klattrup skole blev Hans Pedersen født 28. juni 1928 på Konstantia avlsgård ved Hedensted. Efter lærereksamen i 1950 aftjente han sin værnepligt og blev derefter ansat som vikar i Klattrup skole, men allerede 1.maj 1954 blev han ansat som førstelærer. 26. februar 1955 giftede han sig Annelise Hermansen i Mølholm. Hans Pedersen var ved Klattrup skole, indtil den blev nedlagt i 1959, og han flyttede med til skolen i Smidstrup, hvor han var, til han kom på førtidspension l. august 1988. 
På skolen var der især to ting, der havde hans alt overskyggende interesse. Først faget sløjd, som han har taget sig af i meget stor udstrækning på skolen, og dernæst egnsmindesamlingen, som tilhører skolen. Familien flyttede fra Klattrup skoles lærerbolig til en tjenestebolig på Håstrupvej 20 i december 1962. Denne bolig købte de i april 1969. 

Efterhånden som børnetallet i Klattrup voksede, blev der fra befolkningens side presset på for at få en forskole, hvor l. og 2. årgang skulle undervises. Man byggede så skolens udhus om. Det lå/ligger vinkelret på skolen og vejen. Forskolen blev indviet ved en festlighed 10. oktober 1929.- Det var sådan, at der havde været to klasser børn i skolen fra 1868 til 1929, og de kunne undervises forskudt for hinanden, så en lærer kunne klare det, men i 1929 og helt frem til 1942 var der elever til tre klasser, og det var selvfølgelig den alt overvejende grund til, at man byggede om og fik forskole. - Der blev i 1935 bygget en ny forskole på samme sted. 
Så vidt vides var der skiftende lærerkræfter de første år. Det var vel heller ikke så attraktivt, når der kun var halvtidsarbejde og løn. Flere af forskolelærerinderne delte deres arbejde mellem Klattrup og en anden forskole i eller uden for sognet.
Den første vi har navn på, er Helga Zoffmann Jessen i 1936 - 37. Hun deltes lige som sine efterfølgere med Tiufkjær forskole. I 1937 var Karen Bolt Rasmussen vikar, i 1938 Inger Margrethe Boesen, og 1939 Karen Margrethe Mortensen, som blev fast ansat i 1940.


Klattrup skole. Bygget i 1868 og nedlagt i 1959. Nuværende adresse Klattrup Bygade 22