håstrup skole


I 1700 årene har der også i Håstrup været holdt skole, sandsynligvis rundt på gårdene eller i en stue hos en antaget lærer. Vi har ingen fortegnelser over, hvilke lærere, der har fungeret her, men kender dog en enkelt: Jacob Hansen(Rafn), som 29. oktober 1719 blev gift med Maren Gjermandsdatter fra Tiufkjær. – Han blev flyttet til Smidstrup, da Rytterskolen var færdig der.
Der har også været en Eskild Andersen, der omtales som degn. Det er nok ham, der også kaldes Eske Andersen. En degn var mere en slags stedfortræder for præsten og dennes medhjælper med ansvar for ungdommens opdragelse i kristendom end han just havde med skoleundervisning at gøre, men funktionerne overlappede hinanden temmelig meget. Eskild Andersen døde 5. april 1714.

Mon der har været nogen undervisning i Håstrup i tiden mellem Rytterskolens tilblivelse i 1721 og oprettelsen af Håstrup skole i 1831?


Den første lærer i Håstrup skole var Niels Kjersgaard Arevad, født ca. 1799 i Brande. Han kom hertil 11. januar 1831, men var der endnu ingen bygning færdig, så man lejede en stue hos en husmand. Skolen var færdigbygget og kunne tages i brug 4. september 1831.- Niels Arevad giftede sig o. 1833 med Ane Nielsdatter, født ca. 1802 i Herslef. I 1853 fik han stilling som lærer i Skærup. Ny lærer i Håstrup blev fra 27. juni 1853 Hans Georg Henrik Schiern, født 1815 i Viborg. Han var gift med Marie Margrethe Nebel Hennemann, født 1799 i Thorsager. De havde tilsyneladende ingen børn, men hans gamle fader boede hos dem, og så havde de en karl og en pige som tjenestefolk. Efter konens død giftede han sig med Anna Scholastica Fenger, født 2. november 1820 på Vellinggård.

Lærer Schiern døde 7. maj 1878, og Anna Fenger den 12. marts 1900.


16. juli 1878 blev Peder Christensen Haurballe, født 15. juli 1846 på Haurballegård i Herslev, kaldet til lærer i Håstrup. Han blev gift i 1877 med Kirstine Jepsen, født 21. december 1852 i Fredericia. Han søgte afsked på grund af alder og svagelighed pr. l. 1913 og flyttede til Taulov, hvor han døde 20. august 1929.

Niels Peter Johansen var født 4. april 1880 i Børkop. Han gifte sig 15. januar 1907 med Anna Marie Dahl Steffensen, født 28. maj 1879 i Børkop. De boede først i Herskind skole fra 1907 til 1913,
Og kom så til Håstrup, hvor N. P. Johansen blev skolens leder og lærer til 1949. Deres søn, Tage Dahl Johansen, født 31. august 1908, blev lærer i Andkjær. Han var gift med Inger Sørensen fra
” Nørrelund.” i Håstrup.
Skolens sidste lærer blev Knud Hansen, som tiltrådte 1. august 1949. Han flyttede med til centralskolen, da den blev taget i brug. Han var lærer der til lige før jul i 1975. En dag var han taget i skole om morgenen, men følte sig sløj, hvorfor han tog hjem. - døde samme dag.


Håstrup skole havde to klasser (de små - og de store) indtil 1919,og de kunne være i skolen. Men fra 1919 til skolen blev lukket var der konstant 4 klasser. Derfor blev der etableret forskole for de mindste.
Da den gamle skole blev nedlagt i 1959, blev den solgt til
Johanne Hansen, født 1929. Hun ejer stadig huset, hvor hun de sidste 17 år har boet sammen med Aage Christensen, født 1936.


Forskolen i Håstrup. Frifeltvej 7.
Den blev taget i brug i 1919 og nedlagt 1959

Efter l. verdenskrig var børnetallet så stort i Håstrup, at skolen var absolut overfyldt. Der blev da som bl.a.i Smidstrup - på forældreinitiativ lavet et interessentskab, hvor forældrene skød penge ind og fik etableret en forskole, der blev taget i brug i 1919.
Et gammelt hus blev fjernet, og her på adressen Frifeldtvej 7 blev der bygget nyt.
Skolen blev dog senere overtaget af kommunen. Der var derefter konstant 2 klasser i forskolen samt 2 klasser i hovedskolen på den anden side af vejen helt frem 1959, da skolerne blev nedlagt, og elever og lærere overflyttedes til den nye centralskole i Smidstrup.
Desværre har vi ikke kendskab til den/de første lærere i forskolen. Vi ved, at Malfrid Thomsen har været lærer her fra senest1940 til hun døde 1956. Så var der skoleåret ud en vikar, sommeren 1956 var Gudrun Poulsen lærer ved skolen.
Da man flyttede til centralskolen i 1959, ønskede hun ikke at komme med der over som lærer. I stedet blev hun gift med pedel Age Hvid, som pedel frue i mange år kender hun udmærket Smidstrup skole.

(Uddrag af Smidstrup bogen samlet af Preben Mikkelsen.1997)
Metha Lange